จะสร้างสังคมแห่งความพอเพียงได้​ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ​ และมองเห็นภาพ​ (เป้าหมาย)​ เดียวกัน