การแพทย์และสาธารณสุขของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล​ ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่รัฐต้องบริหารจัดการ​