ปัญญาสังคมที่บั่นทอนทำลายชาติมากที่สุดหนึ่งในนั้นคือ​ ยาเสพติด​ หลายคนที่หลงผิดยังสามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตที่ดีได้อีกครั้งด้วยทางสายใหม่​ หรือจิตอาสาญาลันนันบารู