พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน./ผอ.สถาบันความพอเพียง/ประธานยุทธศาสตร์มูลนิธิครอบครัวพอเพียง และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ “โครงการตามดำริ “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมคณะ “สานต่องานพ่อ บนความพอเพียง” พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน./ผอ.สถาบันความพอเพียง/ประธานยุทธศาสตร์มูลนิธิครอบครัวพอเพียง และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ “โครงการตามดำริ “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ “#ส่งเสริมคนดี #สู่วิถีพอเพียง @ สวนเทพหยา และเยี่ยมชม “วิสาหกิจชุมชน #แปลงใหญ่ข้าวเชิงแส …นาข้าว ชาวกระแสสินธิ์ จ.สงขลา เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลและแลกเปลี่ยนข่าวสารการดำเนินงานพร้อมทั้งการขับเคลื่อนตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในเครือข่ายต่อไป

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://aec-tv-online2.com/?p=833646