อ.ศปป.5​ กอ.รมน./ผอ.สถาบัน​ความ​พอเพียง​ พร้อม​คณะฯเข้าเยี่ยมชม”ศูนย์การเรียน​รู้​สวนเทพหยาตามหลักเศรษฐกิจ​พอเพียง”  ในการส่งเสริมคนดี​ สู่วิถี​พอเพียง​ เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานมาเผยแพร่​ให้กับเครือข่ายฯ​ และพี่น้องประชาชนได้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล​ของหลักปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​ของ​ในหลวง​รัชกาล​ที่​๙​ ได้อย่างทั่วถึงสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน
ในนาม “สถาบัน​ความ​พอเพียง” ขอชื่นชม​มา​ ณ​ โอกาสนี้ครับ