คุณคำปูน โอสถ “ปลูกบัวแดง” ผสมผสานกับการทำสวนผสมแบบเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เสริม !!!