ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่​จังหวัดชายแดนภาคใต้​ เจ้าหน้าที่ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด