รู้หรือไม่ ? ยางแผ่นดิบเบตง ได้ชื่อว่าเป็นยางแผ่นดิบที่สามารถผลิตได้ความยาวที่สุดในโลก……….แบบนี้น่าภูมิใจแทนชาวยะลาจริงๆ