เปิดประเทศเต็มพิกัด​ เมืองท่องเที่ยว​ การค้า​ และภาคเกษตรที่โดดเด่นของภาคใต้ตอนล่าง​ จึงผุดแนวคิดดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยสีสันแห่งพหุวัฒนธรรม​