เมื่อมีปราชญ์ชาวบ้านแล้ว​ เหตุใดจึงต้องมีบัณฑิตชาวเมือง​ มารู้ไปพร้อมกัน